Inwestorzy Satus zdecydują o nowych emisjach

Planowana wartość funduszu sięga 50 mln zł.

Opublikowano: 2013-04-12

Zgromadzenie Inwestorów Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Venture Capital Satus, 19 kwietnia, zdecyduje w sprawie wyrażenia zgody na piątą i szóstą emisję certyfikatów inwestycyjnych.

Venture Capital Satus FIZAN prowadzony jest przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BDM. Polityka inwestycyjna Satusa obejmuje inwestycje w nowe przedsięwzięcia o wysokim potencjalne rynkowym, technologicznym oraz innowacyjnym, które są realizowane w ramach spółek znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, w tym fazie seed oraz start-up. Przewidywany okres inwestycji wynosi 3-7 lat, a oczekiwana stopa zwrotu to 30%. Planowana wartość funduszu sięga 50 mln zł.

Pierwsza emisja certyfikatów funduszu odbyła się w sierpniu 2011. Wtedy jeden certyfikat wyceniano ok. 989,8 zł WANCI. Według informacji funduszu na koniec marca 2013 roku wartość jednego certyfikatu zniżkowała do ok. 874,7 zł WANCI.