Ipopema Global Macro FIZ będzie budować dobrą historię w 2013 roku

Zarządzający nie wykluczają również przeprowadzenia subskrypcji certyfikatów funduszu

Opublikowano: 2013-02-08

Ipopema TFI chce w tym roku zbudować „dobrą historię i wynik inwestycyjny” Global Macro FIZ. Nie wyklucza również przeprowadzenia subskrypcji jego certyfikatów, powiedział portalowi Fiz.pl Aleksander Widera, wiceprezes towarzystwa.

- Mamy już w ofercie fundusz otwarty Makro Lokacji i chcemy rozwijać ten sam koncept pod szyldem FIZ. Cel dla tego produktu na bieżący rok to zbudować historię i dobry wynik inwestycyjny, ale nie wykluczam również przeprowadzenia subskrypcji certyfikatów. Jest to produkt dla inwestorów nastawionych na mniejsze ryzyko, a zarządza nim Arkadiusz Bogusz, odpowiedzialny u nas za portfele dłużne – powiedział Fiz.pl Widera.

Według jego słów, dobry wynik inwestycyjny Global Macro FIZ to kilkanaście procent w tym roku. Ma on być powtarzalny w kolejnych latach. Wycena i możliwość wyjścia przewidziana jest co miesiąc. Wartość jego aktywów sięga obecnie 7 mln zł.

Środki Global Macro FIZ lokowane są przede wszystkim, w zależności od oceny perspektyw rynku, w papiery dłużne, depozyty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz waluty. Jako uzupełnienie fundusz może mieć ekspozycję na rynki akcji, terminowe, metali, surowców energetycznych i towarów rolnych.