IPOPEMA Global Macro FIZ zwiększył aktywa do 82 mln zł

Fundusz IPOPEMA Global Macro FIZ pozyskał łącznie 50,8 mln zł z niepublicznej emisji certyfikatów inwestycyjnych serii E.

Opublikowano: 2013-10-07

Fundusz IPOPEMA Global Macro FIZ pozyskał łącznie 50,8 mln zł z niepublicznej emisji certyfikatów inwestycyjnych serii E. Nabyło je łącznie 104 Inwestorów. W subskrypcji oprócz IPOPEMA TFI uczestniczyli również: Frierdich Wilhelm Raiffeisen, Alior Bank oraz BRE Wealth Management.

- Po subskrypcji, aktywa funduszu wzrosły do 82 mln zł, co uważamy za duży sukces, biorąc pod uwagę, że fundusz powstał w grudniu 2012 i rozpoczynał rok 2013 z aktywami na poziomie 2 mln zł – powiedział Aleksander Widera, wiceprezes IPOPEMA TFI.

Filozofia zarządzania funduszem IPOPEMA Global Macro FIZ jest spójna z rozwiązaniem przyjętym w subfunduszu otwartym – IPOPEMA Makro Alokacji, w ramach parasola IPOPEMA SFIO. Łącznie obydwa produkty zgromadziły aktywa na poziomie 150 mln zł. Obydwa rozwiązania cieszą się dużym zainteresowaniem z uwagi na niską zmienność, co jest pochodną rygorystycznego budżetowania ryzyka inwestycyjnego oraz atrakcyjną stopę zwrotu, przy relatywnie niskim zaangażowaniu na rynki akcji.

IPOPEMA Global Macro FIZ jest zarządzany z wykorzystywaniem założeń modelu absolutnej stopy zwrotu i przy wykorzystaniu technik aktywnej alokacji w rożne klasy aktywów. Efektywne kosztowo rozwiązanie nakierowane na osiąganie 10 – 15% stóp zwrotu, niezależnie od bieżącej koniunktury rynkowej. Proces inwestycyjny nakierowany na minimalizację ryzyka w portfelu. Maksymalne zaangażowanie w akcje wynosi zaledwie 40%, wobec 100% w większości konkurencyjnych produktów.

Funduszem IPOPEMA Global Macro FIZ zarządza dr Arkadiusz Bogusz. Zarządzający jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w katedrze Ekonomii Matematycznej. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku ekonomia. W latach 2004-2006 pracował w ABN AMRO (Polska) S.A. w zespole Fixed Income.

W IPOPEMA Asset Management S.A. zatrudniony od maja 2006 r., początkowo jako Zarządzający w Zespole Portfeli Papierów Dłużnych, następnie pełnił funkcję Kierownika Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi, a obecnie – Dyrektora Biura Instrumentów Dłużnych. Zdobywca wyróżnień „Złoty Portfel” przyznawanych przez gazetę giełdy Parkiet za najlepsze wyniki inwestycyjne w kategorii najlepszy fundusz krajowych papierów dłużnych za lata 2008 i 2010. W 2012 r. został wyróżniony przez Citywire jako jeden z tysiąca najlepszych zarządzających funduszami na świecie (1000 The World’s Top Fund Managers, Citywire,).