Ipopema Opportunity FIZ: nawet 3 kolejne subskrypcje w tym roku

Aktualna wartość tego FIZ sięga 60 mln zł

Opublikowano: 2013-02-08

Ipopema TFI zapowiada na ten rok jeszcze dwie – trzy subskrypcje funduszu Ipopema Opportunity FIZ, poinformował portal fiz.pl Aleksander Widera, wiceprezes towarzystwa. Pod koniec stycznia w subskrypcji certyfikatów serii I Ipopema Opportunity FIZ pozyskano 27 mln zł.

- Obecnie wartość aktywów tego FIZ sięga 60 mln zł, ale chcemy zgromadzić znacznie więcej. Dlatego możemy przeprowadzić jeszcze nawet trzy subskrypcje Ipopema Opportunity FIZ w tym roku. Gdyby udało się pozyskać co najmniej takie kwoty jak w przypadku styczniowej oferty byłbym zadowolony. Widzimy zainteresowanie tym produktem, tym bardziej że przynosi on bardzo dobre wyniki – powiedział fiz.pl Widera.

W 2012 roku stopa zwrotu Ipopema Opportunity FIZ sięgnęła niemal 16% pomimo, że w I połowie roku nowa ekipa zarządzająca z Pawłem Jackowskim na czele musiała zrestrukturyzować jego portfel. W styczniu stopa zwrotu wyniosła 2,3% po uwzględnieniu napływu nowych środków.

Chcemy również rozszerzyć sieć dystrybucji tego produktu, gdyż dotychczas sprzedawaliśmy go bezpośrednio oraz poprzez dwa banki – dodał wiceprezes Ipopema TFI.

Jak podaje towarzystwo, Ipopema Opportunity FIZ jest funduszem stosującym elementy zarządzania w stylu absolutnej stopy zwrotu i koncentruje się na wykorzystywaniu okazji inwestycyjnych zarówno w odniesieniu do składu portfela jak również alokacji. Fundusz nie stosuje benchmarku, w przeciwieństwie do klasycznych funduszy akcyjnych, za to wykorzystuje strategię aktywnej alokacji. TFI pobiera opłatę za zarządzanie od wyników inwestycyjnych w momencie kiedy roczna stopa zwrotu Ipopema Opportunity FIZ przekroczy 10%. Wycena i możliwość wyjścia przewidziana jest co miesiąc.