Ipopema zaoferuje dwa FIZ-y na początku 2013

Towarzystwo chce rozpocząć przyszły rok mocnym uderzeniem. Na początku 2013 roku zaoferuje w drodze subskrypcji dwa fundusze zamknięte.

Opublikowano: 2012-12-03

Towarzystwo chce rozpocząć przyszły rok mocnym uderzeniem. Na początku 2013 roku zaoferuje w drodze subskrypcji dwa fundusze zamknięte.
Ipopema Opportunity FIZ zostanie zaproponowany inwestorom w styczniu. Jak wskazuje nazwa FIZ ma wykorzystywać okazje inwestycyjne i inwestowanie według trendów m.in. na rynku instrumentów pochodnych. Tymczasem Ipopema Total Return FIZ będzie funduszem z segmentu absolutnej stopy zwrotu i ma inwestować w płynne aktywa chociażby na rynku obligacji. Zostanie on zaoferowany inwestorom na przełomie stycznia i lutego 2013. Minimalna wartość inwestycji dla osoby fizycznej to równowartość 40 tys. euro. Wycena i wyjście z inwestycji będzie możliwe raz w miesiącu.