Kolejna seria złotego FIZ dopuszczona do obrotu

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zdecydował o wprowadzeniu do obrotu na rynku podstawowym 225 certyfikatów inwestycyjnych serii AD Investor Gold FIZ.

Opublikowano: 2012-12-04

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zdecydował o wprowadzeniu do obrotu na rynku podstawowym 225 certyfikatów inwestycyjnych serii AD Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dniem 7 grudnia 2012 r.
Warunkiem ostatecznego dopuszczenia jest jeszcze dokonanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych rejestracji powyższych certyfikatów i oznaczenia ich kodem PLINVGL00012.

Jak wskazuje Investors, FIZ oferuje ekspozycję na rynek metali szlachetnych, przede wszystkim złota. Środki inwestowane są w instrumenty pochodne, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej złota, a ponadto srebra, platyny i palladu. Dodatkowo w grę wchodzą również inwestycje w akcje spółek, które działają w branży poszukiwania, rozwoju i eksploatacji złóż metali szlachetnych oraz złóż polimetalicznych.

Investor Gold FIZ inwestuje w aktywa na giełdach w Stanach Zjednoczonych, a akcje spółek surowcowych głównie na giełdzie w Londynie i Toronto. Ponadto inwestuje w kontrakty zabezpieczające ryzyko walutowe.