Kolejny FIZ sekurytyzacyjny kupuje portfel wierzytelności

Fast Finance Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ kupił wierzytelności o wartości 25,924 mln zł

Opublikowano: 2013-01-02

Fast Finance Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez giełdową spółkę wierzytelnościową Fast Finance, podpisał umowę zakupu wierzytelności od Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. Za wierzytelności o wartości nominalnej 25,924 mln zł Fast Finance zapłaci ok. 3,564mln zł.

To już trzeci zakup portfela wierzytelności dokonany w ostatnim czasie przez Fast Finance. W lipcu spółka kupiła od Banku BPH Grupy GE Capital pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 72.353.937,54 zł, płacąc za niego 9.984.843,38 zł. Na początku grudnia Fast Finance kupiła wierzytelności o łącznej wartości 32.104.305 zł od Euro Bank.

Wykorzystujemy naszą bardzo dobrą sytuację finansową do zwiększenia portfela wierzytelności, co korzystnie przełoży się na nasze wyniki finansowe już w bliskiej przyszłości. Równocześnie trzeba jednak zaznaczyć, że dokonujemy inwestycji bardzo ostrożnie. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie uzyskać satysfakcjonującą stopę zwrotu z zakupionego portfela – powiedział Jacek Daroszewski, prezes Fast Finance.

Spółka podkreśla, że dzięki swojej strategii, utrzymuje wysokie marże i osiąga bardzo dobre wyniki finansowe. Narastająco w ciągu trzech kwartałów 2012 r. przychody Fast Finance wzrosły o 6,1% rok do roku, czyli z 18,3 mln zł do 19,4 mln zł. Równocześnie zysk netto wyniósł 5,3 mln zł i był o 1,1 mln zł wyższy od osiągniętego przed rokiem.

Spółka „bardzo optymistycznie” ocenia swoje perspektywy na kolejne kwartały, co ma związek z rozwojem całego rynku. Według niej spowolnienie gospodarcze i idący za tym problem z terminowymi spłatami zobowiązań przyczyni się do większej podaży pakietów wierzytelności sprzedawanych przez operatorów i dostawców usług masowych.