MCI BioVentures wyszedł z Domu Zdrowia

Fundusz sprzedał 3,15 mln akcji spółki i tym samym oddał 62,5% głosów na WZA

Opublikowano: 2013-02-24

MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty sprzedał poza rynkiem zorganizowanym wszystkie posiadane 3,15 mln akcji Internetowego Domu Zdrowia, stanowiące 62,5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Internetowy Dom Zdrowia to apteka internetowa, działająca od 2004 r. Oferuje leki bez recepty, suplementy diety, kosmetyki, perfumy, sprzęt oraz akcesoria medyczne i beauty care. Spółka ta jest liderem na rynku aptek internetowych. Jej strategia zakłada zwiększanie przychodów oraz rentowności poprzez wzrost organiczny, jak również współpracę operacyjną i kapitałową z innymi podmiotami e-commerce. MCI zainwestował w nią w 2005 roku.

MCI.BioVentures FIZ należy do giełdowej grupy inwestycyjnej MCI, której szefuje Tomasz Czechowicz. Aktywa pod zarządzaniem FIZ-u na koniec września 2012 wynosiły 27 mln zł. Inne spółki z jego portfela to Continuum Care, Genomed, 4med, czy Biotech Varsovia.