MEGA DEBT NS FIZ przejmuje wierzytelności EGB Investments

FIZ wykupił wierzytelności EGB Investments o łącznej wartości 6,4 mln zł.

Opublikowano: 2012-11-28

MEGA DEBT NS FIZ kupił od EGB Investments wierzytelności o łącznej wartości 6,4 mln zł. W III kw. 2012 roku EGB podpisało umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami tego funduszu z Copernicus Capital TFI S.A. i objęło 610 tys. certyfikatów inwestycyjnych serii fiz-u.

EGB Investments jest firmą windykacyjną, która współpracuje z bankami i innymi instytucjami finansowymi, korporacjami oraz przedsiębiorcami w zarządzaniu nieregulowanymi należnościami. W ostatnim czasie spółka podniosła próg programu emisji obligacji na rozwój biznesu z 40 do 60 mln zł.