Murapol przenosi swoje projekty do FIZ

Spółka pokryła zakup 68,4 tys. udziałów w Locomotive Management Limited certyfikatami PD FIZ

Opublikowano: 2013-01-29

Firma deweloperska Murapol objęła 68,4 tys. udziałów spółki Locomotive Management Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru) pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci 70 certyfikatów inwestycyjnych drugiej emisji Polskiego Deweloperskiego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego o wartości 280 tys. zł. Wcześniej firma objęła 125 certyfikatów inwestycyjnych drugiej emisji PD FIZ.

Jednocześnie spółka dokonała przeniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa (oddziałów spółki prowadzących własne inwestycje w Gdańsku, Bielsku – Białej, Tychach, Krakowie i Wrocławiu) do spółek komandytowo – akcyjnych: Murapol Projekt Sp. z o.o. BBA S.K.A., Murapol Projekt Sp. z o.o. SLK S.K.A., Murapol Projekt Sp. z o.o. KRK S.K.A., Murapol Projekt Sp. z o.o. WRO S.K.A.)

Nakłady inwestycyjne dotyczą objęcia po 100 tys. akcji imiennych uprzywilejowanych serii C pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółek: MURAPOL PROJEKT sp. z o.o. WRO SKA o wartości 22,77 mln zł, MURAPOL PROJEKT sp. z o.o. KRK SKA – 21,62 mln zł, MURAPOL PROJEKT sp. z o.o. BBA SKA – 24,15 mln zł oraz MURAPOL PROJEKT sp. z o.o. SLK SKA – 4 mln zł.

Według Murapolu, podjęte działania restrukturyzacyjne w grupie kapitałowej zmierzają do „modyfikacji niektórych powiązań kapitałowo-organizacyjnych”. Spółka zaznacza, że osiągnęła końcowy stan powiązań po restrukturyzacji, poprzez otrzymanie postanowień sądu rejestrowego, których przedmiotem było wniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodziły niektóre nieruchomości do spółek komandytowo-akcyjnych z grupy.