Na rynku zadebiutował nowy fundusz Copernicus Invictus FIZ

Fundusz ma zarabiać na rynkach amerykańskich

Opublikowano: 2014-03-25

Jest to pierwszy w Polsce fundusz oferujący akcje z amerykańskich giełd w połączeniu z jednoczesnym wykorzystaniem instrumentów pochodnych w celu zmniejszenia ryzyka i optymalizacji zysków. Wartość zgromadzonych aktywów przekracza obecnie 4,3 mln zł.

Invictus FIZ jest funduszem inwestującym w wyselekcjonowane papiery wartościowe najlepiej rokujących spółek niemal wszystkich sektorów amerykańskiej i światowej gospodarki, notowanych na New York Stock Exchange (NYSE) oraz Nasdaq.
Większość akcji nabywanych przez fundusz ma uprawniać do kwartalnych dywidend. Do 10% aktywów fundusz może lokować w opcje głównie na CBOE (Chicago Board Options Exchange). Strategie opcyjne mają zmniejszając ryzyko oraz zwiększać potencjalny zysk.

Zarządzającym jest Jerzy Bury, makler papierów wartościowych na licencji amerykańskiej, doradca finansowy i ekspert rynku amerykańskiego.