Nowy FIZ Trigona będzie szukał zysków w life science

Trigon TFI startuje z pierwszym w swojej historii funduszem akcji zagranicznych

Opublikowano: 2014-09-18

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych startuje z pierwszym w swojej historii funduszem akcji zagranicznych – Globalnym Funduszem Medycznym FIZ. Jego celem jest wzrost wartości aktywów dzięki inwestycji w międzynarodowe spółki z segmentu life science w oparciu o autorską analizę medyczną oraz analizę fundamentalną.

W tym roku w ofercie zadebiutuje także fundusz wierzytelności o zabezpieczonej stopie zwrotu – Trigon Profit NSFIZ, który jest autorskim rozwiązaniem i stanowi alternatywę dla bezpieczniejszych inwestycji. Jako uzupełnienie oferty Trigon TFI udostępni inwestorom wyselekcjonowane, zagraniczne fundusze hedgingowe w formie funduszu funduszy.

– Globalny Fundusz Medyczny FIZ to produkt idealny na niepewny czas zmienności. Wierzymy, że wraz z produktami, które Trigon TFI ma już w swojej ofercie, nowe fundusze zapewnią unikalną dywersyfikację portfela – powiedział Marek Juraś, prezes Trigon TFI.

W pierwszej połowie bieżącego Trigon stawiał na „polskie perły”. Trigon Polskie Perły FIZ był pierwszym w ofercie Trigon TFI publicznym funduszem skierowanym do klienta detalicznego. Jednak w ostatnim czasie chwalił się przede wszystkim wynikami autorskiego fundusz Trigon Quantum Absolute Return FIZ, który w ciągu niecałych dziewięciu miesięcy funkcjonowania w końcu lipca zanotował stopę zwrotu na poziomie 16,75%.