Obligacyjny FIZ wezwał Alterco do spłaty zobowiąząń

GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SubGO Obligacje 1 wezwał Alterco S.A. do zapłacenia kwoty 426.160,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi.

Opublikowano: 2012-12-05

GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SubGO Obligacje 1, jako obligatariusz, wezwał firmę deweloperską Alterco S.A. w upadłości układowej do zapłacenia kwoty 426.160,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Według komunikatu, adresatem wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia jest spółka zależna od Alterco, na majątku której zostało ustanowione zabezpieczenie roszczeń obligatariusza.
Alterco to grupa deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie. Pod koniec listopada sąd ogłosił upadłość firmy z możliwością zawarcia układu. Wcześniej grupa otrzymała serię żądań wywiązania się z tytułu obligacji od podmiotów posiadających jej papiery dłużne.