Opera za 3 Grosze FIZ utrzyma wysokie zaangażowanie w akcje

Wartość certyfikatu Opera za 3 Grosze FIZ na koniec stycznia 2013 r. spadła o 1,74% w stosunku do wyceny z grudnia

Opublikowano: 2013-02-09

Styczniowy wynik Opera za 3 Grosze FIZ (spadek o 1,74%) był pochodną wysokiego zaangażowania w akcje. Taktyka nadal będzie opierać się na wysokim zaangażowaniu w papiery wartościowe, koncentracji na najpłynniejszych walorach i reagowaniu na bieżące wydarzenia rynkowe, poinformowali zarządzający funduszem Krzysztof Stępień, Krzysztof Bednarczyk oraz Robert Sochacki.

- W perspektywie kolejnych tygodni kluczowym czynnikiem będzie rosnący optymizm inwestorów. Pierwszy raz od 2006 r. średnie zaangażowanie funduszy aktywnie zarządzanych w akcje w USA sięgnęło na koniec stycznia 104,3%. Indeks ZEW, obrazujący oceny przyszłej koniunktury w gospodarce strefy euro osiągnął najwyższy poziom od I połowy 2010 r. W krótkim terminie takie nastroje sprzyjają podtrzymaniu zwyżek, ale w średnim okresie stanowią ostrzeżenie przed mocniejszą korektą wielomiesięcznych wzrostów – prognozują Stępień, Bednarczyk, Sochacki.

Zarządzający funduszem Opera za 3 Grosze FIZ oceniają, że w skali świata utrzymuje się ogromna dysproporcja zachowań poszczególnych rynków. Styczniowe stopy zwrotu najlepszych giełd różniły się w niektórych przypadkach o ponad 20 pkt proc. od wyników uzyskanych przez najsłabsze parkiety. Wśród tych ostatnich znalazła się warszawska GPW.

- Wśród 94 indeksów klasyfikowanych przez Bloomberg jedynie 2 wypadły słabiej od indeksu WIG20. Na warszawskiej giełdzie różnica pomiędzy notowaniem małych i dużych spółek wyniosła ponad 10 pkt. proc. Było to jednak bardziej wynikiem nadrabiania dystansu przez firmy z sWIG80, czy WIG-Plus (zwłaszcza te ostatnie miały bardzo słabą II połowę 2012 r., kiedy zyskały jedynie 2,2%), niż sygnałem trwałej zmiany preferencji inwestorów – wskazują przedstawiciele Opery.

Wartość certyfikatu Opera za 3 Grosze FIZ na koniec stycznia 2013 r. wyniosła 365,47 zł, co oznacza spadek w stosunku do wyceny z końca grudnia 2012 r. o 1,74%. W tym czasie indeks warszawskiej giełdy WIG stracił 1,3%. Na ten rezultat złożyło się dość wysokie zaangażowanie w akcje oraz zabezpieczenie części portfela przed zniżkami z pierwszej części miesiąca. Negatywnie na wyniku zaważyła selekcja spółek, podkreślają zarządzający.