Opti FIZ pozyskał 32 mln zł na inwestycje w zagraniczne spółki

Zakończyła się pierwsza emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu Opti FIZ

Opublikowano: 2014-01-22

Opti FIZ prowadzony jest przez Amathus TFI. Towarzystwo, obok Opti, zarządza również m.in. Amathus FIZ, który był oferentem w przetargu Ministerstwa Skarbu Państwa na spółkę Polskie Tatry, kontrolującą m.in. Aqua Park, trzy zespoły hotelarskie i trzy obiekty gastronomiczne w Zakopanem. W zeszłym roku firma ta wypracowała 17 mln zł przychodów, ale zanotowała stratę netto na poziomie 450 tys. zł. Przy okazji uzyskiwania licencji podawano, że większościowym akcjonariuszem Amathusa jest spółka z sektora hotelarskiego – Wawel-Imos International.

- Opti jest funduszem akcyjnym, którego aktywa będą lokowane głównie w płynne spółki na zagranicznych rynkach akcji – zapowiedział dr Tomasz Bursa, zarządzający funduszu.