Aktualności dotyczące funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Przedłużenie działalności Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości FIZ

Opublikowano: 2012-10-23

TFI zarządzające Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości FIZ podało do publicznej wiadomości, że działalność FIZ-u zostanie przedłużona o 6 miesięcy tj. do 28 czerwca 2013 r. Według komunikatu przekazanego przez TFI głównym powodem wprowadzenia powyższej zmiany jest „brak możliwości zbycia nieruchomości po cenach odpowiadających ich rynkowej wartości”. Wynika to z wydłużenia czasu zawierania transakcji oraz małej liczby kupujących, którzy ...

Czytaj dalej →

Emisja certyfikatów UniSystem FIZ

Opublikowano: 2012-10-23

Do końca października trwają zapisy na certyfikaty inwestycyjne nowego FIZ-u utworzonego przez Union Investment TFI S.A. Główna koncepcja zarządzania funduszem ma polegać na zastosowaniu specjalnego modelu matematycznego, którego celem jest maksymalizowanie zysków, przy jednoczesnym utrzymaniu ryzyka na określonym poziomie. Taka strategia ma na celu uniezależnienia wyników FIZ od cyklicznych wahań na rynku giełdowym. Zarządzającym funduszem ...

Czytaj dalej →

Zmiana statutu Opera FIZ

Opublikowano: 2012-10-23

Opera TFI S.A. w komunikacie na swojej stronie internetowej podała informacje o dokonaniu zmiany w statucie Opera FIZ. Zmianie uległa wielkość dopuszczalnych limitów inwestycyjnych FIZ-u. Najważniejsza z nich stanowi, że aktywa poza zdematerializowanymi akcjami oraz udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) nie mogą stanowić łącznie więcej niż 80% wartości wszystkich aktywów funduszu. Ponadto udziały w sp. z o.o. nie ...

Czytaj dalej →

Przedłużenie zapisów na certyfikaty inwestycyjne Andromeda FIZ

Opublikowano: 2012-10-23

Jak podało Eques Investment TFI S.A. termin zakończenia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszu Andromeda FIZ serii B1 został przesunięty z 21 października na 28 października br. Andromeda FIZ jest nowym niepublicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym przez Eques Investment TFI S.A. Jego działalność rozpoczęła się w październiku br. Funduszowi przyświeca koncepcja wspólnego zarządzania, która ma polegać na ...

Czytaj dalej →

KBC Europejski FIZ w likwidacji

Opublikowano: 2012-10-16

Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego – rozpoczęto likwidację KBC Europejski FIZ prowadzonego przez KBC TFI. Przez zdecydowanie większość czasu trwania funduszu był poniżej pierwotnej wartości certyfikatów, osiągając w najgorszym momencie (listopad 2008r.) cenę 82,24pln za certyfikat. Wycena certyfikatów funduszu po raz pierwszy od jego rejestracji w 2007 roku wyszła na zero w lipcu roku bieżącego....

Czytaj dalej →

Idea Ochrony Kapitału w likwidacji

Opublikowano: 2012-10-15

Idea TFI poinformowała o likwidacji subfunduszu Idea Ochrony Kapitału. Fundusz w ciągu jednego miesiąca stracił ponad 21%, a od początku jego działalności zakończył na 26% stracie. Główną przyczyną straty osiągniętej przez fundusz było zaangażowanie w obligacje spółek budowlanych, których część stała się niewypłacalna. Aktywa funduszu na przełomie czerwca i lipca spadły o ponad 10 milionów złotych z wcześniejszego poziomu 20,6 mln pln....

Czytaj dalej →

BPH FIZ Dochodowych Surowców planuje wykupować certyfikaty

Opublikowano: 2012-10-15

Jak poinformowano w raporcie z dn. 16 sierpnia – na koniec miesiąca BPH TFI planuje wykup certyfikatów BPH FIZ Dochodowych Surowców. Uczestnicy funduszu mogą składać żądanie wykupienia certyfikatów w domach maklerskich (w których zdeponowali certyfikaty) albo u sponsora emisji - w Biurze Maklerskim Banku BPH (jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania certyfikatów inwestycyjnych) Przez ubiegły rok fundusz zyskał 1,75%. Od jego ...

Czytaj dalej →

Zakończenie emisji certyfikatów Opera Venture Capital FIZ

Opublikowano: 2012-08-01

Opera TFI S.A. podało, że zakończyła się założycielska emisja certyfikatów inwestycyjnych Opera Venture Capital FIZ - nowego funduszu, którym będzie zarządzało towarzystwo. W wyniku jej przeprowadzenia udało się ulokować 15 000 certyfikatów serii A i B. W chwili obecnej łączna kapitalizacja funduszu wynosi 100 mln zł. Opera Venture Capital FIZ jest wspólnym projektem Opery oraz Krajowego Funduszu Kapitałowego. Inwestycje funduszu mają być ...

Czytaj dalej →