Aktualności dotyczące funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Polskie Perły Trigona pozyskały kolejne 40 mln zł

Opublikowano: 2014-07-28

Pod koniec maja zakończyła się druga emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu publicznego Trigon Polskie Perły FIZ. Fundusz pozyskał ponad 40 mln zł, a suma jego aktywów przekroczyła 52 mln zł. Kolejna emisja funduszu publicznego Trigon Polskie Perły FIZ ruszy 13 czerwca i potrwa do 27 czerwca. Trigon Polskie Perły FIZ jest pierwszym w ofercie Trigon TFI publicznym funduszem skierowanym do klienta detalicznego, w którym minimalna kwota ...

Czytaj dalej →

KGHM I FIZAN poszukuje inwestora dla hotelu Interferie Medical SPA

Opublikowano: 2014-07-10

Główny udziałowiec spółki Interferie Medical SPA, KGHM I FIZAN, zarządzany przez KGHM TFI S.A., podjął działania zmierzające do znalezienia inwestora zainteresowanego nabyciem udziałów w spółce. Interferie to właściciel czterogwiazdkowego hotelu w Świnoujściu – Interferie Medical SPA. Podpisana umowa pomiędzy KGHM I FIZAN, a Bankiem Zachodnim WBK S.A. obejmuje wsparcie transakcyjne i doradztwo w związku z potencjalną ...

Czytaj dalej →

PZU FIZ AN BIS 2 kupuje medyczne aktywa grupy Orlen

Opublikowano: 2014-06-27

Fundusz należący do grupy największego polskiego ubezpieczyciela - PZU FIZ AN BIS 2 - kupuje firmy medyczne od grupy PKN Orlen. Fundusz zapłaci za 100 proc. udziałów w Orlen Medica 42,14 mln zł, a za 96,45 proc. udziałów Prof-med - 3,64 mln zł. Transakcja jest elementem realizacji strategii PKN zakładającej pełną koncentrację na działalności podstawowej i przeznaczanie uwolnionego kapitału na rozwój koncernu w obszarach wydobycia i ...

Czytaj dalej →

PKO Strategii Obligacyjnych FIZ uruchomił drugą subskrypcję certyfikatów

Opublikowano: 2014-06-13

Druga publiczna oferta i przyjmowanie zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii B funduszu inwestycyjnego zamkniętego oferowanego w drodze emisji publicznej potrwa do 23 maja. Warto przypomnieć, że podczas pierwszej subskrypcji przeprowadzonej w lutym klienci wpłacili do funduszu ponad 380 mln zł. PKO Strategii Obligacyjnych – fiz jest rozwiązaniem dającym możliwość inwestowania głównie na globalnych rynkach instrumentów dłużnych. ...

Czytaj dalej →

ING (L) Senior Loans FIZ pozyskał 36 mln zł

Opublikowano: 2014-06-05

Na rynku finansowym zadebiutował nowy fundusz zamknięty, zorganizowany przez ING TFI. ING (L) Senior Loans FIZ to fundusz, który ma dać zyski inwestorom w obliczu spodziewanego wzrostu stóp procentowych. Towarzystwo przeprowadziło pierwszą emisję certyfikatów do klientów z segmentu private/wealth oraz inwestorów instytucjonalnych, z której zebrało ponad 36 mln zł. W przyszłości możliwe jest stworzenie funduszu o podobnej strategii dla ...

Czytaj dalej →

Ipopema 30 FIZAN wystąpiła do UOKiK o zgodę na przejęcie Alumetalu

Opublikowano: 2014-05-23

Ipopema 30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN) złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o wydanie zgody na przejęcie spółki Alumetal, produkującej aluminiowe elementy m.in. dla Volkswagena. Grupa Alumetal prowadzi działalność w branży produkcyjnej aluminiowych stopów odlewniczych i jest wiodącym na rynku polskim oraz jednym z największych w Europie producentów wtórnych aluminiowych ...

Czytaj dalej →

Gant oferuje części swoich wierzycieli utworzenie Wierzycielskiego FIZ

Opublikowano: 2014-05-09

Giełdowa firma deweloperska Gant Development w upadłości układowej, w ramach zmodyfikowanych propozycji układowych dla wierzycieli, proponuje m.in. stworzenie Wierzycielskiego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Spółka w zależności od grupy wierzycieli oferuje różny zakres spłat, przeniesienie zobowiązań do Funduszu Wierzycielskiego, a oferta dla największych wierzycieli zakłada m.in. konwersję długu na akcje. Gant Development ...

Czytaj dalej →

Penton V FIZ sprzedaje Druk-Pak spółce Akomex

Opublikowano: 2014-04-02

Warunkiem zawarcia umowy jest m.in. uzyskanie uzyska ofert zapewniających kontrolę nad łącznie 90 proc. głosów na walnym Druk-Pak. Obok Pentona TFI PZU kontroluje 9,69 proc. głosów spółki, a pozostali akcjonariusze kolejne 9,96 proc. Kolejnym warunkiem jest uzyskanie zgody Prezesa UOKiK, sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości przez spółkę raportu rocznego zawierającego zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 oraz ...

Czytaj dalej →

Na rynku zadebiutował nowy fundusz Copernicus Invictus FIZ

Opublikowano: 2014-03-25

Jest to pierwszy w Polsce fundusz oferujący akcje z amerykańskich giełd w połączeniu z jednoczesnym wykorzystaniem instrumentów pochodnych w celu zmniejszenia ryzyka i optymalizacji zysków. Wartość zgromadzonych aktywów przekracza obecnie 4,3 mln zł. Invictus FIZ jest funduszem inwestującym w wyselekcjonowane papiery wartościowe najlepiej rokujących spółek niemal wszystkich sektorów amerykańskiej i światowej gospodarki, notowanych na New ...

Czytaj dalej →

Obligacyjny FIZ w ofercie PKO TFI

Opublikowano: 2014-03-18

Fundusz zakłada dążenie do osiągania atrakcyjnej stopy zwrotu w średnim i długim okresie niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Wykorzysta możliwości inwestycyjne globalnych rynków o największym potencjale zysku działających w sektorze obligacji skarbowych i korporacyjnych. - PKO Strategii Obligacyjnych – fiz będzie aktywnie lokował środki w instrumenty dłużne, po to aby zarabiać zarówno na spadkach jak i na wzrostach stóp ...

Czytaj dalej →