PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ pozyskało niemal 83 mln zł

Jeszcze w tym roku planowana jest kolejna emisja certyfikatów inwestycyjnych

Opublikowano: 2013-02-14

Po zakończonej właśnie emisji certyfikatów inwestycyjnych serii B aktywa funduszu wzrosły o 82,9 mln zł. Obecnie przekraczają 175 mln zł. Towarzystwo planuje dalsze zwiększanie aktywów funduszu. To powinno sprzyjać osiąganiu satysfakcjonujących stóp zwrotu zarówno poprzez korzyści skali, jak i dywersyfikację pomiędzy większą liczbę instrumentów w portfelu. Jeszcze w tym roku planowana jest kolejna emisja certyfikatów inwestycyjnych.

– Wydaje się, że przy obecnych poziomach stóp procentowych fundusze obligacji korporacyjnych są ciekawą propozycją inwestycyjną. Oferują wyższe stopy zwrotu niż zwykłe fundusze obligacji przy niedużo większym ryzyku. Ostatni rok był rewelacyjny dla funduszy obligacji skarbowych, ale najbliższe lata wydają się być bardziej świetlane dla funduszy obligacji korporacyjnych. – mówi Piotr Nowak, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych.

Niedawne emisje miały charakter niepubliczny i były skierowane do grona wybranych inwestorów. W okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii B (3 emisje) inwestorzy nabyli 772 212 certyfikatów o cenie emisyjnej 107,37 zł za sztukę. Ich przydzielenie i wydanie odbyło się 6 lutego 2013 roku. Fundusz działa od 13 kwietnia 2012 roku. Od tego czasu wypracował dla swoich klientów zysk brutto na poziomie 7,86%.