PKO Strategii Obligacyjnych FIZ uruchomił drugą subskrypcję certyfikatów

Podczas pierwszej subskrypcji klienci wpłacili do funduszu ponad 380 mln zł

Opublikowano: 2014-06-13

Druga publiczna oferta i przyjmowanie zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii B
funduszu inwestycyjnego zamkniętego oferowanego w drodze emisji publicznej potrwa do 23 maja.

Warto przypomnieć, że podczas pierwszej subskrypcji przeprowadzonej w lutym klienci wpłacili do funduszu ponad 380 mln zł.

PKO Strategii Obligacyjnych – fiz jest rozwiązaniem dającym możliwość inwestowania głównie na globalnych rynkach instrumentów dłużnych. Ideą funduszu jest uzyskiwanie atrakcyjnych stóp zwrotu bez względu na otoczenie rynkowe, które nie zawsze jest sprzyjające dla zwykłych funduszy obligacyjnych.

- Przewaga funduszu PKO Strategii Obligacyjnych – fiz nad tradycyjnymi funduszami polskich obligacji skarbowych wynika zarówno z globalnego zasięgu inwestycji, jak również szerszego wachlarza instrumentów i strategii, którymi może dysponować zarządzający. Aktywa funduszu mogą być inwestowane m.in. w obligacje skarbowe jak i obligacje korporacyjne z całego świata głównie denominowane w EUR i USD – mówi Anna Depko, manager ds. komunikacji inwestycyjnej PKO TFI.

Wskazała, że dodatkowo fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne pozwalające zarabiać na zmianie stóp procentowych i spred’ów kredytowych jak również swap’y walutowe.

- Dzięki temu zarządzający ma większe szanse uzyskania stóp zwrotu istotnie przekraczających oprocentowanie tradycyjnych lokat bankowych, przy zachowaniu wysokiej płynności inwestycji, bez podejmowania wysokiego ryzyka jakie towarzyszy inwestycjom na rynkach akcji – zaznaczyła Depko.