PKO TFI ogłosiło wykup Bezpiecznej Lokaty 1

Żądania wykupu, co najmniej 10 certyfikatów, przyjmowane będą do 22 marca 2013 roku.

Opublikowano: 2012-12-21

PKO TFI ogłosiło harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych PKO Bezpieczna Lokata 1 fundusz inwestycyjny zamknięty. Żądania wykupu, co najmniej 10 certyfikatów, przyjmowane będą do 22 marca 2013 roku. Dzień wykupu przypada na 28 marca 2013 r.

Dyspozycje wykupu mogą być składane przez posiadaczy certyfikatów w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane zostały certyfikaty lub u Sponsora Emisji (Dom Maklerski PKO Banku Polskiego), jeżeli uczestnik funduszu nie zdeponował certyfikatów.

Według strategii funduszu główne inwestycje (nie mniej niż 50%) stanowią bezpieczne papiery wartościowe, takie jak bony skarbowe i obligacje, a tylko część jego portfela jest inwestowana w akcje.

Wyniki FIZ-u nie są oszałamiające, choć w obliczu kryzysu finansowego i spowolnienia gospodarki ochroniły wartość nominalną inwestycji klientów. W dniu pierwszej wyceny w październiku 2006 wartość certyfikatu PKO Bezpieczna Lokata 1 wynosiła 100,2 zł. Tymczasem na koniec września bieżącego roku wartość wynosi 105,39 zł.
Obok Bezpiecznej Inwestycji PKO TFI oferuje również FIZ-y Globalnej Makroekonomii i Obligacji Korporacyjnych.