PKO TFI pozyskał z Globalnej Strategii – fiz kwotę 361 mln zł

W bieżącym roku planowane są kolejne emisje publiczne certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu.

Opublikowano: 2013-09-03

Pierwsza oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych PKO Globalnej Strategii – fiz zakończyła się pozyskaniem przez fundusz ponad 361 mln zł. W bieżącym roku planowane są kolejne emisje publiczne certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu.

- Uruchomienie PKO Globalnej Strategii – fiz jest odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie PKO Globalnej Makroekonomii – fiz, czyli funduszem o zbliżonej strategii, którego certyfikaty są oferowane w drodze oferty niepublicznej. Przez 4 tygodnie trwania oferty publicznej klienci wpłacili do Funduszu ponad 360 mln zł – mówi Piotr Żochowski, prezes Towarzystwa.

Według prezesa Żochowskiego, ogromne zainteresowanie nowym produktem, świadczy o tym, że w obecnej niestabilnej sytuacji rynkowej, klienci szukają stosunkowo wysokiego zwrotu ze swojej inwestycji, a w zamian chętniej akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne.

Za obsługę emisji certyfikatów funduszu odpowiedzialne były podmioty wchodzące w skład konsorcjum zawartym pomiędzy Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego oraz Domem Inwestycyjnym BRE.