PKO TFI rozpoczęło zapisy na Globalną Strategię FIZ

Wysokość minimalnego zapisu wynosi 25 tys. zł.

Opublikowano: 2013-07-02

PKO Globalnej Strategii FIZ rozpoczął publiczną subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych serii A, Emisja potrwa do 22 lipca.  Fundusz wzorowany jest na istniejącym już od ponad roku w ofercie PKO TFI, funduszu PKO Globalnej Makroekonomii – fiz, który przez 18 miesięcy swojej działalności osiągnął stopę zwrotu na poziomie 25,93 %.

Instytucja oferuje fundusz typu absolutnej stopy zwrotu. Jego cel inwestycyjny zakłada systematyczne osiąganie dodatniej stopy zwrotu, przekraczającej dostępne obecnie na rynku oprocentowanie depozytów, niezależnie od koniunktury rynkowej.

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne, z horyzontem inwestycyjnym przekraczającym 3 lata.

- Ogromne powodzenie każdej emisji niepublicznego funduszu z naszej oferty z kategorii funduszy absolute return – PKO Globalnej Makroekonomii – fiz, oraz jego dobre wyniki inwestycyjne, skłoniły nas do uruchomienia produktu o zbliżonej strategii ale dostępnej dla szerszego grona Inwestorów. Celem inwestycyjnym obydwu funduszy jest generowanie dodatniej stopy zwrotu bez względu na otoczenie rynkowe – mówi Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.

Dodał, że aby ten cel osiągnąć zarządzający może stosować bardzo szeroką gamę instrumentów finansowych i technik inwestycyjnych, takich jak instrumenty pochodne, krótką sprzedaż, arbitraż czy lewarowanie portfela.

- Wykorzystywanie części z nich nie jest zazwyczaj dozwolone w ramach standardowych strategii dostępnych w funduszach otwartych, które dodatkowo mają bardzo precyzyjnie ustalone limity inwestycyjne. Fundusz absolutnej stopy zwrotu tak restrykcyjnych limitów nie posiada – zaznacza Żochowski.

Zapisy można składać w wybranych placówkach PKO Banku Polskiego.