Polskie Perły Trigona pozyskały kolejne 40 mln zł

Suma aktywów funduszu publicznego Trigon Polskie Perły FIZ przekroczyła 52 mln zł

Opublikowano: 2014-07-28

Pod koniec maja zakończyła się druga emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu publicznego Trigon Polskie Perły FIZ. Fundusz pozyskał ponad 40 mln zł, a suma jego aktywów przekroczyła 52 mln zł. Kolejna emisja funduszu publicznego Trigon Polskie Perły FIZ ruszy 13 czerwca i potrwa do 27 czerwca.

Trigon Polskie Perły FIZ jest pierwszym w ofercie Trigon TFI publicznym funduszem skierowanym do klienta detalicznego, w którym minimalna kwota inwestycji wynosi 5000 zł.

Zebrana dotychczas kwota stanowi więcej niż połowę maksymalnego limitu funduszu wynoszącego 100 mln zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektem emisyjnym, fundusz może przeprowadzić w ramach oferty publicznej sześć emisji. Po przekroczeniu limitu 100 mln zł aktywów fundusz zostanie zamknięty dla nowych wpłat.

- Cieszy nas, iż w niełatwym otoczeniu rynkowym udało nam się pozyskać zaufanie nowych Klientów. Tym bardziej czujemy się zdopingowani do poszukiwania potencjału w najlepszych polskich przedsiębiorstwach, tak aby dostarczać Inwestorom satysfakcjonujące stopy zwrotu w ramach autorskiej strategii inwestycyjnej – powiedział Paweł Burzyński, wiceprezes Zarządu Trigon TFI i zarządzający funduszem Trigon Polskie Perły FIZ.