Ponad 90 mln zł na wykup certyfikatów Arki Nieruchomości

Pierwszy wykup certyfikatów inwestycyjnych funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ zaplanowano na 28 grudnia.

Opublikowano: 2012-11-29

Pierwszy wykup certyfikatów inwestycyjnych funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ zaplanowano na 28 grudnia. Ok. 91 mln zł zostanie wypłacone w terminie kolejnych 8 dni roboczych. Inwestorzy, którzy będą zainteresowani wykupem, powinni złożyć odpowiednią dyspozycję w terminie od 30 listopada do 18 grudnia 2012 roku włącznie. Towarzystwo nie będzie pobierać opłat za wykup certyfikatów.

Informowaliśmy wcześniej, że BZ WBK TFI podjęło decyzję o przedłużeniu czasu funkcjonowania funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ o 6 miesięcy. Towarzystwo potwierdza również wcześniejsze zapowiedzi o przedłużeniu działania fizu o maksymalny statutowy okres, czyli łącznie o 1,5 roku.

Kolejne wykupy certyfikatów zaplanowano w odstępach trzymiesięcznych, aż do czasu zakończenia funkcjonowania funduszu. W efekcie kolejne wykupy przewidziane są w ostatnich dniach roboczych stycznia, kwietnia, lipca i października, aż do 30.04.2014 r.

Fundusz zaznacza, że nie ma gwarancji, iż wykup odbędzie się w każdym zaplanowanym terminie. Tak może zdarzyć się, gdy pomiędzy dwoma terminami wykupu nie zostanie sprzedana żadna nieruchomość i fundusz nie będzie posiadał aktywów płynnych do wypłaty. W przypadku, gdyby ilość certyfikatów zgłoszona do wykupu była większa niż możliwości wykupu funduszu, zlecenia zostaną poddane proporcjonalnej redukcji.

Procedura wykupu została przygotowana po to, aby w wydłużonym okresie aktywności funduszu istniała możliwość bieżącej wypłaty posiadaczom certyfikatów wpływów ze sprzedawanych nieruchomości. Kwota przeznaczona na pierwszy wykup pochodzi ze sprzedaży kilku z 23 nieruchomości wchodzących w skład portfela nieruchomości funduszu.

Przyczyną decyzji dotyczącej przedłużenia aktywności funduszu są niekorzystne warunki rynkowe, które uniemożliwiają sprzedaż nieruchomości po cenach odpowiadających ich wartości rynkowej. Agnieszka Jachowicz – zarządzająca funduszem Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ zaznacza, że dąży do zbycia nieruchomości funduszu bez presji czasu, która może być wykorzystywana przez potencjalnych nabywców do składania ofert kupna z zaniżonymi cenami.

W okresie przedłużonej działalności funduszu, TFI będzie pobierało o 50% niższe wynagrodzenie z tytułu zarządzania w stosunku do stawki standardowej.

Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych FIZ Arki odbyła się w 2004 roku. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni objęli pulę certyfikatów funduszu, o łącznej wartości 339,5 mln zł. Dzięki finansowaniu części inwestycji kredytem, fundusz nabył nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej 1 mld zł.