Progress FIZAN pośrednikiem w przejęciu spółki Recycling Park

FIZAN za udziały w Recycling Park płaci obligacjami korporacyjnymi J.W. Construction Holding

Opublikowano: 2013-01-04

Progress FIZAN, wehikuł którego jednostki należą do Black Lion NFI, zakupi pakiet 11,9 mln akcji giełdowego funduszu od spółki Eustis w ramach renegocjowanego rozliczenia transakcji nabycia 100% udziałów Recycling Park.

Na mocy nowej umowy, przedmiotem rozliczenia za nabycie udziałów Recycling Park zamiast łącznie 18 mln akcji własnych funduszu, będzie 2129 obligacji korporacyjnych J.W. Construction Holding. Cenę jednej obligacji ustalono na 9300 zł, powiększoną o należne odsetki. W pozostałym zakresie warunki rozliczenia pozostają bez zmian.

Pierwotne warunki transakcji zakładały nabycie udziałów w Recycling Park za 2220 obligacji korporacyjnych firmy deweloperskiej J.W Construction Holding o łącznej wartości nominalnej 22,2 mln zł za cenę w łącznej kwocie 20,759 mln zł oraz sprzedaży przez fundusz na rzecz Eustis 18 mln akcji własnych Black Lion (wartość jednej akcji własnej funduszu skalkulowano w tej transakcji na kwotę 1,10 zł, jako 6-miesięczną średnią kursu akcji funduszu na GPW na moment dokonywania uzgodnień transakcyjnych tj. 20 listopada 2012). Fundusz przeniósł na Eustis własność 11,9 mln akcji.

Obecnie zawarte umowa i porozumienie stanowią efekt negocjacji przeprowadzonych przez nowy zarząd Black Lion ze spółką Eustis. Działania te miały zmienić pierwotne warunki transakcji w kierunku wyeliminowania elementu rozliczenia w postaci przeniesienia akcji własnych funduszu z uwagi na różnicę pomiędzy średnią 6-miesięczną notowań akcji, a ich wartością księgową, podano w komunikacie. Spółka Eustis jest powiązana właścicielsko z Rafałem Bauerem, członkiem zarządu funduszu oraz z Zbigniewem Cholewickim, zarządzającym spółką portfelową – Browar Gontyniec.