Przedłużenie działalności Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości FIZ

TFI zarządzające Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości FIZ podało do publicznej wiadomości, że działalność FIZ-u zostanie przedłużona o 6 miesięcy tj. do 28 czerwca 2013 r. Według komunikatu przekazanego przez TFI głównym powodem wprowadzenia powyższej zmiany jest „brak możliwości …

Opublikowano: 2012-10-23

TFI zarządzające Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości FIZ podało do publicznej wiadomości, że działalność FIZ-u zostanie przedłużona o 6 miesięcy tj. do 28 czerwca 2013 r. Według komunikatu przekazanego przez TFI głównym powodem wprowadzenia powyższej zmiany jest „brak możliwości zbycia nieruchomości po cenach odpowiadających ich rynkowej wartości”. Wynika to z wydłużenia czasu zawierania transakcji oraz małej liczby kupujących, którzy dodatkowo oczekują istotnej obniżki ceny sprzedaży nieruchomości.

Jednocześnie zamiarem TFI jest przedłużenie działalności powyższego FIZ-u o maksymalny dopuszczalny okres przewidziany w jego statucie tj. o 18 miesięcy. W rezultacie oznacza to, że fundusz będzie mógł funkcjonować aż do 28 czerwca 2014 r. Wszelkie informacje na temat wydłużenia działalności będą podawane przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem zakończenia funkcjonowania FIZ-u. Ponadto zgodnie z postanowieniami statutu w okresie przedłużenia działalności funduszu wynagrodzenie TFI za zarządzanie FIZ-em ulegnie zmniejszeniu o połowę.

Inwestorom, którzy będą chcieli wykupić certyfikaty pomimo niekorzystnej sytuacji FIZ, będą mieli taką możliwość po złożeniu odpowiedniego żądania w określonych przez TFI terminach. Niemniej TFI nie daje gwarancji, że w każdym ze wskazanych terminów nastąpi wykup certyfikatów. Powyższa decyzja będzie uzależniona m.in. od tego, czy pomiędzy poszczególnymi terminami wykupu zostaną dokonane transakcje sprzedaży nieruchomości.