PZU FIZAN BIS 2 chce skupić z giełdy akcje Armatury Kraków

PZU FIZAN BIS 2 zamierza wycofać Armaturę z giełdy ogłaszając wezwanie do sprzedaży 29,3 mln akcji.

Opublikowano: 2013-09-27

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 ogłosił wezwanie do sprzedaży 29,3 mln akcji Armatury Kraków, które stanowią 36,22% kapitału zakładowego i głosów. PZU FIZAN BIS 2 zaoferował 1,7 zł za akcję. Wzywający chce wycofać Armaturę z giełdy.

Armatura Kraków specjalizuje się w produkcji baterii łazienkowych i kuchennych, aluminiowych grzejników centralnego ogrzewania, zaworów oraz ceramiki sanitarnej.

Według komunikatu zapisy będą przyjmowane w dniach 19 września – 18 października. Przewidywany termin transakcji zakupu akcji na GPW to 23 października, a przewidywany termin rozliczenia transakcji zakupu akcji przez KDPW to 28 października.

Głównym akcjonariuszem Armatury Kraków jest PZU Życie, które ma 63,7% akcji dających tyle samo głosów. W wyniku przeprowadzenia wezwania PZU FIZAN BIS 2 zamierza wraz z podmiotem zależnym osiągnąć łącznie 81 mln akcji, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego i głosów.

Wezwanie dojdzie do skutku jeśli na koniec okresu przyjmowania zapisów grupa PZU wraz z akcjami dotychczas posiadanymi będzie miał co najmniej 72,9 mln akcji, czyli 90%.

Grupa Armatura spodziewa się, że w tym roku osiągnie zakładane wcześniej 18 mln zł EBITDA bez zdarzeń jednorazowych. W 2014 r. EBITDA ma wynieść ok. 25 mln zł, a w 2015 r. ponad 30 mln zł.