Strategia inwestycyjna „Ekologiczny Portfel FIZ” w BOŚ

Do 28 października w ramach pierwszej subskrypcji trwa w Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) sprzedaż ubezpieczenia inwestycyjnego „Ekologiczny Portfel FIZ”

Opublikowano: 2014-10-08

Do 28 października w ramach pierwszej subskrypcji trwa w Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) sprzedaż ubezpieczenia inwestycyjnego „Ekologiczny Portfel FIZ”, przygotowanego we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa oraz Trigon TFI.

Jak wskazują instytucje, to bardzo ciekawa oferta dla inwestorów, którzy przy relatywnie małym zaangażowaniu finansowym, oczekują potencjalnych, nieograniczonych zysków. Unikalność tego produktu to właśnie m.in. możliwość ulokowania oszczędności przy minimalnej składce wynoszącej 10 tyś. zł w portfelu wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, do których standardowa minimalna wpłata wynosi 40 tys. euro w jednym funduszu.

„Ekologiczny Portfel FIZ” na ma celu dążyć do powiększania wartości aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej, wykorzystując przy tym unikalną strategię inwestycyjną, w oparciu o osiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które reprezentują różne klasy aktywów.

Zarządzającym funduszem jest Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, ma on za zadanie monitorować rynek, maksymalizować zyski przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka. Dzięki tym działaniom, klient nie musi na bieżąco śledzić trendów rynkowych. Nie musi także wybierać klasy aktywów ani funduszu rozpoczynając inwestycję.

Autorzy produktu wskazują, że dzięki niemu inwestorzy mają możliwość posiadania zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, uniezależnionego od sytuacji rynkowej, składającego się z wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, dotychczas dedykowanych jedynie klientom zamożnym, przy relatywnie niewielkim nakładzie finansowym.