Terra FIZ wykupiła część certyfikatów

W obrocie pozostają 2 294 certyfikaty inwestycyjne funduszu.

Opublikowano: 2013-01-09

Opera TFI wykupiła pod koniec grudnia ubiegłego roku 382 certyfikaty Opera Terra FIZ. Liczba certyfikatów pozostałych w obrocie po zakończeniu wykupywania wynosi 2 294.

Według informacji towarzystwa strategia inwestycyjna Opera Terra FIZ obejmuje inwestycje w spółki publiczne z sektora nieruchomości i budownictwa, zarówno na giełdzie w Warszawie, jak i na giełdach zagranicznych, czy zaangażowanie się w projekty niepubliczne z sektora nieruchomości i budownictwa (do 70% aktywów).

Wartość certyfikatu Terra FIZ na koniec grudnia wynosi 1025,5 zł, choć pod koniec 2010 roku przekraczała nawet 1400 zł. Stopa zwrotu w okresie od rozpoczęcia działalności fiz-u we wrześniu 2008 do końca 2012 sięgnęła jedynie 2,14 proc.