Trigon Quantum Absolute Return FIZ pozyskał 23 mln zł

Suma aktywów funduszu przekroczyła 50 mln zł.

Opublikowano: 2013-05-27

Zakończyła się druga emisja Trigon Quantum Absolute Return FIZ. W jej trakcie fundusz pozyskał 23 mln zł, a suma aktywów funduszu przekroczyła 50 mln zł. Od początku funkcjonowania fundusz zarobił dla klientów 9,9%. Emisja certyfikatów inwestycyjnych skierowana była do wąskiego grona inwestorów w ramach oferty prywatnej.

Trigon Quantum Absolute Return FIZ to niepubliczny fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów publicznych. Polityka inwestycyjna funduszu zakłada prowadzenie czterech niezależnie konstruowanych subportfeli, które mają zdolność generowania dodatnich stóp zwrotu bez względu na koniunkturę giełdową.

- Drugą emisję funduszu oceniamy bardzo dobrze. Emisja zamknęła się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, fundusz zwiększył aktywa o 23 mln. Cieszy mnie fakt, że nasi inwestorzy obdarzyli nas zaufaniem, istotna część pozyskanych środków pochodzi bowiem od inwestorów, którzy powierzyli nam swoje środki w pierwszej emisji. Dobre wyniki funduszu, 8,95% po pierwszym kwartale 2013 r., skłaniają ich do dalszych inwestycji – mówi Marek Juraś, prezes Trigon TFI.

Zgodnie ze statutem emisje certyfikatów prowadzone są dwa razy w roku. Fundusz jest zarządzany przez czterech ekspertów: Marka Jurasia, Pawła Burzyńskiego, Grzegorza Witkowskiego oraz Przemysława Szortykę.

Grupa Trigon to wiodąca firma zajmująca się bankowością inwestycyjną oraz zarządzaniem aktywami, w jej skład wchodzą: Trigon Dom Maklerski oraz Trigon TFI.