UniSystem FIZ pozyskał ponad 30 mln zł

Inwestorzy nabyli certyfikaty inwestycyjne UniSystem FIZ na kwotę 31 mln zł. Union Investment TFI planuje kolejną subskrypcję na początku roku 2013.

Opublikowano: 2012-11-29

Inwestorzy nabyli certyfikaty inwestycyjne UniSystem FIZ na kwotę 31 mln zł, poinformował Union Investment TFI. Na początku przyszłego roku fundusz planuje kolejną emisję certyfikatów.

Subskrypcję oceniamy bardzo pozytywnie, zwłaszcza że UniSystem FIZ jest autorskim produktem na polskim rynku, bazującym na automatycznych algorytmach inwestycyjnych– komentuje Małgorzata Góra-Dubiela, prezes zarządu Union Investment TFI. Dodaje, że perspektywy UniSystem FIZ będą zależały od parametrów systemów inwestycyjnych, takich jak np. zmienność implikowana versus zrealizowana, długość i stabilność trendów, struktura terminowa cen i zmienności.
To właśnie te parametry w praktyce warunkują generowanie sygnałów w systemie i wpływają na alokację w ramach portfela zarządzanego przez model inwestycyjny. Niezależnie od przyszłych warunków rynkowych, model inwestycyjny funduszu UniSystem FIZ umożliwia lepszą kontrolę ryzyka. Jest to możliwe poprzez uwzględnienie procesu zarządzania ryzykiem zarówno na etapie konstrukcji systemów inwestycyjnych, jak i późniejszego monitoringu ryzyka wraz ze zmieniającą się sytuacją rynkową – mówi twórca UniSystemu, dr Robert Ślepaczuk.