Wartość aktywów sześciu FIZ-ów Altusa przekroczyła 1,4 mld zł

W ubiegłym roku wartość aktywów funduszy zamkniętych wzrosła o 43,32%

Opublikowano: 2014-02-12

Altus TFI zarządza obecnie 1,41 mld zł aktywów zgromadzonych w sześciu niededykowanych funduszach zamkniętych. Wzrost wartości aktywów o 43,32% w 2013 r. to efekt wypracowanych dodatnich stóp zwrotu i napływu nowych środków z emisji certyfikatów, głównie dwóch nowych funduszy: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + oraz Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Na początku 2014 r. firma planuje poszerzenie oferty o dwa kolejne fundusze.

– Wzrost wartości aktywów naszych funduszy zamkniętych w 2013 r. to efekt wypracowanych dodatnich stóp zwrotu i napływu nowych środków z emisji certyfikatów, głównie dwóch nowych produktów: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + oraz Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Ich łączne aktywa wynoszą blisko 300 mln zł, co stanowi 21% aktywów naszych funduszy niededykowanych – mówi Krzysztof Mazurek, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Altus TFI.

Dodał, że w tym roku Altus planuje kolejne emisje certyfikatów tych dwóch funduszy.

- Chcemy też dalej rozbudowywać naszą ofertę – w lutym zaoferujemy certyfikaty Altus FIZ Akcji+, który będzie inwestował agresywnie w wybrane akcje spółek notowanych na warszawskiej GPW. Finalizujemy prace nad funduszem globalnym, inwestującym w różne klasy aktywów na całym świecie, który również chcemy zaoferować na początku 2014 roku – wskazał Mazurek.
Pierwszy fundusz: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych firma zaoferowała 15 lipca 2009 r. Od tego czasu portfolio było systematycznie poszerzane o produkty o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej – np. w ubiegłym roku zaoferowano inwestorom dwa nowe fundusze: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa +, inwestujący w akcje spółek Europy Środkowo- Wschodniej oraz Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych.

Obecnie Altus TFI zarządza sześcioma produktami, które nie są dedykowane dla określonej grupy inwestorów, w tym pięcioma funduszami o strategii absolutnej stopy zwrotu.

Założycielami Altusa są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management, Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management i BPH TFI, gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami firmy są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną.

Na koniec 2013 r. wartość aktywów netto 34 funduszy, którymi zarządzało Altus TFI wynosiła 2,73 mld zł. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2012 r. wypracowało 21,0 mln zł zysku netto, przy 49,0 mln zł przychodów.