Wykup KBC BRIC II FIZ do 21 grudnia

Zlecenie można złożyć w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych uczestnika lub w jednym z punktów obsługi klientów Kredyt Banku.

Opublikowano: 2012-12-10

Uczestnicy funduszu KBC BRIC II FIZ mogą składać żądanie wykupienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu do 21 grudnia. Zlecenie można złożyć w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych uczestnika lub w jednym z punktów obsługi klientów Kredyt Banku, jeśli uczestnik funduszu nie dokonał dyspozycji przeniesienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu na rachunek papierów wartościowych i posiada certyfikaty inwestycyjne funduszu zapisane w rejestrze sponsora emisji.

Według informacji na stronie internetowej, KBC BRIC II FIZ, jako fundusz inwestycyjny z ochroną kapitału, został zarejestrowany w maju 2008 roku. Zysk miał zależeć od zmiany indeksu S&P BRIC 40 (EURO) CME, w skład którego wchodzi 40 wiodących spółek z Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Pierwsza wycena wynosiła 100 zł za certyfikat, z kolei ostatnia z listopada 2012 szacuje jego wartość na 97,8 zł. Dzień zapadalności funduszu ustalono na 10 lipca 2013.