Zapisy na Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ

Subskrybcja certyfikatów inwestycyjnych funuduszu potrwa do 4 grudnia 2012 roku. Fiz ten to stosunkowo nowa propozycja TFI Allianz.

Opublikowano: 2012-11-26

Subskrybcja certyfikatów inwestycyjnych funuduszu potrwa do 4 grudnia 2012 roku. Fiz ten to stosunkowo nowa propozycja TFI Allianz. Ruszył w lipcu tego roku i od tamtej pory wypracował stopę zwrotu na poziomie 3,55%. Wartość aktywów netto na certyfikat, według wyceny z 19 listopada to 1 039,88 zł.
Alianz Obligacji Korporacyjnych FIZ inwestuje przede wszystkim w obligacje korporacyjne denominowane w euro i dolarach. Strategia funduszu dopuszcza również lokowanie aktywów w papiery wartościowe emitowane bądź poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, depozyty bankowe i obligacje zamienne na akcje. Pozyskane środki fundusz zainwestuje w nowe emisje obligacji na rynku polskim i na rynkach zagranicznych.