Zapisy na Amplico Obligacji Nowej Europy nie przekroczyły progu

FIZ nie uzyskał minimalnej kwoty 5 mln zł

Opublikowano: 2013-01-02

Amplico Obligacji Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie zostanie uruchomiony. Funduszowi nie udało się pozyskać kwoty w wysokości przynajmniej 5 mln zł, stanowiącej minimalny próg wymagany do jego utworzenia.

W ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów towarzystwo Amplico jest zobowiązane dokonać zwrotu wpłat środków, które zostały wpłacone w trakcie oferty. Fundusz Obligacji Nowej Europy FIZ miał być pierwszym funduszem dłużnym w ofercie Amplico TFI dedykowanym instrumentom z tego segmentu z rynków regionu Europy Środkowo – Wschodniej.