Zapisy na wykup certyfikatów Investor Property FIZ

Uczestnicy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Investor Property Aktywów Niepublicznych mogą do końca listopada składać dyspozycje umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.

Opublikowano: 2012-11-16

Uczestnicy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Investor Property Aktywów Niepublicznych mogą do końca listopada składać dyspozycje umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Towarzystwo Investors TFI wykupi do 50% wszystkich istniejących certyfikatów z zastrzeżeniem, że ich wartość nie będzie wyższa niż aktywów płynnych należących do funduszu według wyceny z 30 września tego roku pomniejszona o jego zobowiązania.
Dzień wykupu ustalono na 31 grudnia 2012. Dyspozycje można składać w biurze maklerskim BGŻ S.A, lub w domach maklerskich, w których zdeponowano certyfikaty inwestycyjne.
Investor Property FIZ inwestuje w grunty, projekty mieszkalne i mieszkalno-hotelowe oraz usługowe. Fiz szuka lokat o rocznej wewnętrznej stopie zwrotu w wysokości co najmniej 20%.