Zmiana statutu Opera FIZ

Opera TFI S.A. w komunikacie na swojej stronie internetowej podała informacje o dokonaniu zmiany w statucie Opera FIZ. Zmianie uległa wielkość dopuszczalnych limitów inwestycyjnych FIZ-u. Najważniejsza z nich stanowi, że aktywa poza zdematerializowanymi akcjami oraz udziałami w spółkach z ograniczoną …

Opublikowano: 2012-10-23

Opera TFI S.A. w komunikacie na swojej stronie internetowej podała informacje o dokonaniu zmiany w statucie Opera FIZ. Zmianie uległa wielkość dopuszczalnych limitów inwestycyjnych FIZ-u. Najważniejsza z nich stanowi, że aktywa poza zdematerializowanymi akcjami oraz udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) nie mogą stanowić łącznie więcej niż 80% wartości wszystkich aktywów funduszu. Ponadto udziały w sp. z o.o. nie mogą być wyższe niż 40% wartości aktywów funduszu. Przed zmianami powyższe limity wynosiły odpowiednio 50% i 20%.

Zmiana statutu ma zacząć obowiązywać od 12 stycznia 2013 r.